Meersoortig nest
Het viel me op dat de meerkoet wat de hoogte in en voor allerlei soorten materiaal is gegaan, terwijl de fuut zich meer heeft gericht op organische materialen, zoals bladeren. In het midden komt het samen met een chipszakje (meen ik te herkennen) die fungeert als een blad.